iMunis eDeska

Kundratice

Úřední deska – Detail

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.3.2021

Značka: 2021/16 Zveřejněno od: 31.3.2021 16:52:41 Zveřejnit do: 15.4.2021 16:47:39 Typ: Usnesení Zastupitelstva Původce: Obecní úřad Kundratice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,8 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Kundratice

Vyvěšeno od: 31.3.2021
Má být vyvěšeno do: 15.4.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 31.3.2021 16:52:41
Do: 15.4.2021 16:47:39

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.