iMunis eDeska

Kundratice

Úřední deska – Detail

Rozpočtové opatření obec č. 7

Značka: 2020/69 Zveřejněno od: 8.12.2020 18:39:34 Zveřejnit do: 31.5.2021 Typ: Dokumenty Původce: Obecní úřad Kundratice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 286 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Kundratice

Vyvěšeno od: 8.12.2020
Má být vyvěšeno do: 30.5.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.12.2020 18:39:34
Do: 31.5.2021

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.