iMunis eDeska

Kundratice

Úřední deska – Detail

Rozpočtové opatření č. 5

Značka: 2020/62 Zveřejněno od: 6.11.2020 15:21:07 Zveřejnit do: 31.5.2021 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Kundratice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 54 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Kundratice

Vyvěšeno od: 22.10.2020
Má být vyvěšeno do: 31.5.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 6.11.2020 15:21:07
Do: 31.5.2021

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.